top of page

Tanıtım Filmi

Tanıtım filmi , reklam filmlerinden hem içerik hem de amaç olarak farklıdır. Bu ikisi arasındaki temel fark ise, reklam filmlerinin ürün ve hizmetler için çekilen satış odaklı yapımlar olmasına karşın, tanıtım filmlerinin bilgilendirme amaçlı olmasıdır.

Tanıtım Filmi Nedir ?

Tanıtım filmi , bir ürün, hizmet, kişi, kurum, marka, proje veya şirketin detaylı bir şekilde tanıtılması için hazırlanan, bilgilendirme amaçlı video içeriktir. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağın başat aktörü olan internet mecrası ve sosyal medya uygulamalarında tanıtım filmi örnekleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu video içeriklerin akılda kalıcılık oranını %70 artırdığı düşünülünce, tanıtım filmi hazırlama sürecinin sektör profesyonellerine emanet edilmesi kaçınılmazdır.

bottom of page