top of page

Reklam Yönetimi

Reklam Yönetimi Nedir ?
 

Reklam yönetimi , belirli bir ürün veya hizmet hakkında tüketicileri bilgilendirmeyi ve çekmeyi amaçlayan kampanyaları denetleme sürecidir. Bu süreç, reklam stratejisinin oluşumuna katkıda bulunan pazar araştırması sürecinin ilk aşamalarıyla başlar. Devamında, kampanya genel taslağının geliştirilmesi, belirlenmiş etkili bir eylem planının oluşturulması ve tamamlanmış reklam projesinin başlatılmasına kadar devam eder. Etkili reklam yönetimi olmadan, reklam kampanyaları ve halkla ilişkiler çabaları, çok az sonuç verme veya hiç sonuç vermeme eğilimindedir.
 

Etkili bir reklam yönetimi süreci her zaman yetkin reklam araştırmalarına katılmakla başlar. Araştırma, belirlenen ürün veya hizmete olumlu cevap verme olasılığı en yüksek tüketici pazarı sektörlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu pazarları çok daha geniş bir tüketici grubu içinde tanımlamak için, araştırmacılar sadece neyin bu alıcılara çekici geldiğini anlamaya çalışmakla kalmayacak, bununla birlikte araştırmaya konu olan mal ve hizmetlerin neden bu doğal çekiciliğe sahip olduğunu da anlayacaktır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, sonrasında bu ürünlerin pazarlanabilirlik kabiliyetini artırmak amacıyla kullanılabilir ve işlevinden ambalajlanmasına kadar her şeyi ele alabilir.
 

Reklam yönetimi sürecinin bir sonraki aşaması, araştırma sonucunda elde edilen verilerin tam olarak nasıl uygulanması gerektiğine karar vermekle alakalıdır. Bu aşamada, hangi reklam tür ve yöntemlerinin en uygun seçenek olduğuna karar vermenin temeli şekillenmeye başlar. Ürün veya hizmetlerin özelliklerine ve kampanyanın etki yaratmaya çalışacağı birincil pazarların doğasına bağlı olarak, yazılı ve görsel medya aygıtları veya internet ve sosyal medya gibi reklam hizmetleri en uygun mecralar olarak kabul görebilir.
 

Niş pazarlar belirlendikten ve kampanya için en uygun reklam medyası türlerinin belirlenmesinden sonra, reklam yönetimi , genel kampanyanın özelliklerinin oluşturulmasına odaklanır. Bu, dergilerde ve gazetelerde kullanılmak üzere basılı reklamların, radyo reklamcılığı için sesli kampanyaların veya televizyon yayınına veya İnternet üzerinden akışa uygun reklamların geliştirilmesi gibi unsurları içerebilir. Herhangi bir kampanya, bir kampanyada birden fazla reklam seçeneği kullanabileceğinden, stratejik reklam yönetimi süreci, tüm stratejilerin birbirini tamamlamasını ve tüketicilere birleşik bir kamu imajı sunmasını da içerir.

 

bottom of page